Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de leerlingen. De schoolraad zal advies geven aan en overleg plegen met het schoolbestuur over aspecten van de schoolwerking.