Privacy beleid

Heilig Hart Van Maria-Instituut is begaan met het waarborgen van de privacy en persoonsgegevens die verzameld worden van websitebezoekers, klanten, leveranciers en anderen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en op onze website in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. In onze werkwijze van handelen, zullen wij uw persoonsgegevens met zorg behandelen, in overeenstemming met de vigerende regelgeving inzake privacy, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Gelieve dit privacy beleid te lezen om meer te weten te komen over op welke manier wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens verzameld via onze website:
Indien u ons contact-formulier invult, zullen wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres vragen en opslaan. Deze informatie hebben wij nodig om snel te kunnen reageren op uw aanvraag.

Niet-persoonsgebonden gegevens die automatisch verzameld worden:
Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij ook informatie verzamelen die niet als persoonlijk kan worden geïdentificeerd, waaronder, maar niet beperkt tot het type van uw internetbrowser en computerbesturingssysteem; IP - adres; het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u er doorbracht en de pagina’s die u hebt bekeken. Wij kunnen deze informatie gebruiken en binnen Heilig Hart Van Maria-Instituut verspreiden om het gebruik van onze websites te analyseren en om de inhoud ervan te verbeteren.

Voor welke doeleinden kunnen we deze persoonsgegevens gebruiken?

Wij verwerken in de eerste plaats je persoonsgegevens, omdat je die zelf doorgeeft in het kader van de levering van een dienst of het vragen naar meer informatie over onze diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel en alleen gebruiken in het kader van het leveran van één van onze diensten of het verschaffen van meer informatie omtrent één van onze diensten. Indien u zich inschreef voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw gegevens ook om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen.

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens bezorgen?

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen. Enkel en alleen wanneer u daar expliciet toestemming voor gaf, kunnen we uw gegevens delen met reclameagentschappen in het kader van het voeren van bepaalde reclamecampagnes.

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet in handen, beheerd of onderhouden worden door ons. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het privacybeleid van andere websites, noch voor de uitvoering van dit beleid, zelfs indien:

- U toegang hebt verkregen tot de website van derde partij via een link op onze websites
- U naar onze website werd doorverwezen via een link op de website van de derde partij.

Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt na te lezen en de eigenaar of operator te contacteren indien u hierover vragen of opmerkingen hebt.

Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden voor zolang als nodig om het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld te bereiken. Dit is in principe gelijk aan de duur van enige contractuele relatie of prestatie van een bepaalde dienst en voor elke periode daarna die wettelijk vereist of toegestaan is volgens toegepaste wetgeving.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Onder de gegevensbeschermingswetgeving beschikt u, onder bepaalde voorwaarden, over het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht op verbetering, aanvulling en/of verwijdering van foutieve gegevens. Indien u één of meerdere rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres secretariaat@hhvm.be. Wij zullen dan voldoende inspanningen leveren om de volgende nodige stappen te ondernemen:

- U een kopie geven van de gegevens die u ons hebt bezorgd
- Het bijwerken van onjuistheden in de gegevens die wij bezitten
- Verwijdering van gegevens waarvoor wij niet langer een juridische basis hebben om te gebruiken.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij cookies en andere automatische middelen van gegevensverzameling op uw computer opslaan. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan u terecht op ons Cookie-beleid.

Aanpassingen

We behouden het recht om dit beleid aan te passen, indien nodig, om bijvoorbeeld veranderingen in de wetgeving, regelgeving, nieuwe praktijken en procedures of vereisten die door de toezichthoudende overheid zijn opgelegd, na te leven. De meest recente versie is altijd beschikbaar via deze link.

Vragen of opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u een e-mail sturen naar secretariaat@hhvm.be.
U kan ook een brief zenden naar het onderstaande adres:

   Heilig Hart Van Maria-Instituut
   Oudaen 76
   2970 `s-Gravenwezel

Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.hhvm.be en wordt beheerd door Heilig Hart Van Maria-Instituut.