Ouderraad

Alle ouders van leerlingen van onze school behoren automatisch tot de oudervereniging. De oudervereniging heeft tot doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen in het belang van de leerlingen. Daartoe organiseert de ouderraad schoolondersteunende activiteiten. De ouderraad is de groep ouders die optreedt namens en in het belang van de oudervereniging.

U kan de ouderraad bereiken via ouderraad@hhvm.be.