1ste jaar B-stroom

Omdat jij bovenal wil doen, zetten wij extra in op praktijk. Het spreekt voor zich dat dit in een kleine klasgroep gebeurt.

Je vooropleiding

 • Je hebt het 6de leerjaar beëindigd, maar behaalde geen getuigschrift basisonderwijs.
 • Je behaalde wel een getuigschrift basisonderwijs, maar je maakt bewust de keuze voor 1B.
 • Je hebt het basisonderwijs niet afgerond, maar bent 12 jaar op 31 december van het lopende schooljaar.

 

Lessenpakket

Opgelet: Omwille van de recent aangepaste eindtermen door de overheid zijn de lessentabellen van het 1ste jaar nog gewijzigd. Via deze link kan u alvast de nieuwe lessentabellen raadplegen. We passen deze pagina zo snel mogelijk aan.

 • Gemeenschappelijk basisvorming van 27 lesuren (zelfde pakket als andere scholen met B-stroom)
 • Schoolkeuze van 5 lesuren:
  o Beeld
  o Kook & zorg (2 uren extra techniek)
  o ICT
  o Leer- en leefvaardigheden

 

Wat na 1B?

Logischerwijze stroom je door naar het 2de leerjaar B-stroom. Wanneer je hele goede punten behaalde, kan je overwegen om de overstap naar 1A te maken. Dit is echter heel uitzonderlijk. Luister goed naar het advies van de klassenraad en het CLB.

Vak 1ste jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Frans 2
Engels 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Muziek 1
Beeld 2
Techniek 6
Natuur en ruimte 3
ICT 1
Leer- en leefvaardigheden 1
Totaal 32

Wil je jezelf inschrijven?