Een goede leerschool


Welkom ouder.  Ze zijn in goede handen. Daar kan je vanop aan. Ons onderwijsteam vangt uw kind met de nodige aandacht op. Het Heilig Hart van Maria-instituut is een kleinschalige school waar iedereen voor elkaar zorgt.

Een school met duidelijke regels, waar onderling respect bovenaan de agenda staat. Dat werkt. Leerlingen zeggen zich goed te voelen op onze school.

We willen een goede leerschool zijn voor onze leerlingen. Een inspirerende plek waar de wereld voor hen opengaat, waar ze heel veel dingen mogen proberen en ontdekken. Om ze in hun verdere leven meteen in de praktijk te brengen, want dat is het doel van elke school.