Schoolraad


Op 1 april 2005 werd de participatieraad vervangen door de schoolraad. Deze schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap. De schoolraad zal advies geven aan en overleg plegen met het schoolbestuur over aspecten van de schoolwerking.