Infoavond oud-leerling meets laatstejaars


Infomoment voor onze laatstejaars

Graag organiseren wij voor onze laatstejaars een contactmoment ‘Oud-leerling meets laatstejaars’ om hen te helpen bij hun studiekeuze.

We zoeken hiervoor opnieuw oud-leerlingen (afstudeerjaar 2019-2021) die hun ervaringen willen delen tijdens een persoonlijk gesprek: richting en beroepsmogelijkheden toelichten, waarschuwen voor mogelijke struikelblokken, succeservaringen delen…

Concreet zijn wij, op vraag van onze laatstejaars, op zoek naar ervaringen in volgende studierichtingen.

 

  • lager onderwijs
  • maatschappelijk werk
  • toegepaste psychologie
  • archeologie
  • geschiedenis
  • jeugdcriminologie
  • verpleegkunde
  • dierenzorg
  • logopedie- en audiologie
  • revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
  • ergotherapie

 

Zie jij het zitten om onze laatstejaars op weg te helpen bij hun studiekeuze? Dan ontvangen wij graag jouw gegevens via onderstaand inschrijvingsformulier (voor 10 mei).  Voor elke studierichting koppelen we één laatstejaarsleerling aan één oud-leerling. Het contactmoment zal dus beperkt zijn in tijd. Bovendien plannen we dit contactmoment in naar de wensen en mogelijkheden van beide partijen: online, fysiek op school, op aan avond,tijdens een middag…

 

Infoavond oudleerling meets laatstejaars
Bezig met versturen