Ons team


Voor je opleiding staan in de eerste plaats de leerkrachten voor je klaar. In onze school werken echter vele anderen mee om je studie, de administratie en het sociale leven te organiseren.

 

  Directie

   

  De heer Jef Verheyen

   Schoolteam

  Ons schoolteam bestaat uit een enthousiaste ploeg van ongeveer 100 medewerkers: vakleerkrachten, titularissen, secretariaatsmedewerkers, onderhoudspersoneel,…

  Leerlingenbegeleiding

  Elke vakleerkracht is begeleider in het kader van zijn/haar lessen. De lesoverstijgende begeleiding wordt waargenomen door de titularis, in samenspraak met de klassenraad. Indien gewenst en/of noodzakelijk wordt de hulp ingeroepen van de leerlingenbegeleider en/of de leefcoördinator.

  mevr. I. De Breuker: 1ste graad B-stroom, 3de jaar A-finaliteit

  mevr. E. Buyens: 4de jaar A-finaliteit, 3de graad BSO

  mevr. K. Van Gils: 1ste graad A-stroom, 2de graad D en D/A – finaliteit, 3de graad TSO

  mevr. I. Dingenen (leefcoördinator)

  Leerlingen kunnen natuurlijk ook andere  leerkrachten, deskundigen of instanties aanspreken indien zij dit wensen..