Ons team


Voor je opleiding staan in de eerste plaats de leerkrachten voor je klaar. In onze school werken echter vele anderen mee om je studie, de administratie en het sociale leven te organiseren.

 

  Directie

   

  De heer Jef Verheyen

   Schoolteam

  Ons schoolteam bestaat uit een enthousiaste ploeg van ongeveer 80 medewerkers: vakleerkrachten, titularissen, secretariaatsmedewerkers, onderhoudspersoneel,…

  Leerlingenbegeleiding

  Elke vakleerkracht is begeleider in het kader van zijn/haar lessen. De lesoverstijgende begeleiding wordt waargenomen door de titularis, in samenspraak met de klassenraad. Indien gewenst en/of noodzakelijk kan hulp ingeroepen worden van de leerlingenbegeleiders.

  mevr. K. Van Gils (graad 1)
  dhr. P. Otten en mevr. A. Donckers (graad 2+3 BSO)
  mevr. V. Van Steelant (graad 2+3 TSO)

  Leerlingen kunnen natuurlijk ook andere  leerkrachten, deskundigen of instanties aanspreken indien zij dit wensen..

   

  CLB

  Onze school is verbonden aan het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Voor- en Noorderkempen, afgekort VCLB VNK, met hoofdzetel in Brasschaat. De vestigingsplaats voor onze school is gelegen in Wijnegem, Kerkhofstraat 29. Het centrum is telefonisch te bereiken op het nummer 03 353 93 91. Dhr Ozturk en dhr. Goossens zijn verbonden aan onze school.