Welzijnswetenschappen (Derde graad / D-finaliteit)


Zelftest: past deze studierichting bij mij? 

  • Ben je geboeid door thema’s als gezondheid, welzijn, onderwijs, samenleving?
  • Wil je menselijk gedrag bestuderen op een analytische en wetenschappelijke manier?
  • Wil je weten hoe de maatschappij werkt en evolueert doorheen de tijd?
  • Wil je graag kritisch reflecteren, ben je gericht op het doorgronden van inhouden en heb je de ambitie om verder te studeren?

 

Wat leer je?

✓ Brede algemene vorming

✓ Focus op menswetenschappen:

  • Filosofie met de maatschappelijke context en de leefwereld van de leerlingen als uitgangspunt.
  • Toegepaste sociale en gedragswetenschappen: vanuit concrete thema’s m.b.t. opvoeding, recht en samenleving inzicht krijgen in en kritisch reflecteren over theorieën en begrippen uit de sociale en politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek en sociaal recht.

✓ Uitbreiding van biologie: anatomie en fysiologie van de mens

Statistiek

✓ Ontwikkelen van een onderzoekende houding door het doorlopen van een onderzoekscyclus.

 

Lessentabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de mogelijkheden na de 3de graad?

Een professionele of academische bacheloropleiding binnen het domein Maatschappij en Welzijn zoals

pedagogische wetenschappen, psychologie, filosofie, logopedische en audiologische wetenschappen, verpleegkunde, onderwijs, gezinswetenschappen, sociaal werk, toegepaste psychologie