3de graad Welzijnswetenschappen (D-finaliteit)


In deze studierichting ligt de focus op:

  • Vanuit concrete thema’s uit de sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen, samenleving en politiek (en filosofie) inzicht krijgen in en kritisch reflecteren over theorieën en begrippen.
  • Fysiologie en anatomie van de mens
  • Uitbreiding van wiskunde (statistiek)
  • Beperkt pakket algemene chemie

 

Toekomst?

  • Deze studierichting bereidt je voor op studierichtingen in het hoger onderwijs zoals psychologie, pedagogische wetenschappen, pedagogie van het jonge kind, onderwijs, sociaal en agogisch werk…