3de graad Sociale en technische wetenschappen (5S en 6S)


Je vooropleiding

 • De ideale voorbereiding is de 2de graad Sociale en technische wetenschappen of  2de graad ASO Humane wetenschappen.
 • Je kan ook nog aansluiten vanuit een andere richting uit de 2de graad ASO.

Je kan

 • zelfstandig werken en probleemoplossend denken
 • waarnemingen en conclusies kritisch beoordelen
 • interesse tonen voor maatschappij en omgeving
 • interesse tonen voor wetenschappen
 • je inzetten met en voor anderen
 • naar anderen luisteren
 • functioneel en creatief kunnen handelen
 • je inleven in de situatie van anderen

Typische vakken

 • integrale opdrachten
 • natuurwetenschappen
 • sociale wetenschappen

Studieprofiel

 • studierichting met de bedoeling verder te studeren voor een beroep in de sociale sector

Wat na 6S

 • De richting STW is een doorstromingsrichting. Dit wil zeggen dat je nadien nog verder moet studeren.
 • Enkele keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs:
  professionele bachelors zoals verpleegkunde, leerkracht secundair onderwijs, onderwijzer(es), kleuteronderwijzer(es), sociaal werk, voedings- en dieetkunde, orthopedagogie, ergotherapie…
 • Wil je graag snel aan het werk? Dan kan je ook kiezen voor een opleiding van 1 jaar. Volgende opleidingen behoren tot de mogelijkheden: biomedische laboratoriumtechnologie, internaatswerking, leefgroepenwerking, tandartsassistente.