3de graad Gezondheidszorg (D/A-finaliteit)


In deze studierichting ligt de focus op:

  • Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie.
  • Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens.
  • Reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de gezondheidszorg aan de hand van mensvisies.
  • Recht en deontologie
  • De gezondheidstoestand van een zorgvrager observeren met een holistische blik en observaties delen met verantwoordelijken
  • Adviseren over en helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven.
  • Een Professionele communicatie ontwikkelen gericht op de zorgvragen
  • Kennis van kwaliteitsaspecten die toelaten het eigen handelen te toetsen.

 

Toekomst?

  • Deze studierichting bereidt je voor op studierichtingen in het hoger onderwijs binnen de gezondheidszorg zoals verpleegkunde of ergotherapie. Of in meer sociaal / pedagogische richtingen zoals leerkracht kleuter of lager onderwijs.
  • Deze studierichting bereidt je ook voor op een job als verzorgende of zorgkundige.