Biotechnologische STEM-wetenschappen (Derde graad / D-finaliteit)


Zelftest: past deze studierichting bij mij? 

o Ben je geboeid door exacte wetenschappen, niet alleen theoretisch maar ook door toepassing in het labo?

o Kan je vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren?

o Word je geprikkeld door wiskundige uitdagingen?

o Ben je sterk in het studeren van theoretische algemene vakken?

 

Wat leer je?

✓ Brede algemene vorming

✓ Focus op wetenschappen en wiskunde:

✓ Veel theorie, maar ook een onderzoekende benadering

✓ Uitgebreide biologie: celleer (bouw en stofwisseling), immuniteit, celcyclus en celdeling, voortplanting, genetica, evolutieleer, biotechnologie,

✓ Uitgebreide chemie: structuur en eigenschappen van materie, macromoleculen, nanomaterialen, snelheid van een chemische reactie, duurzame chemie

✓ Uitgebreide fysica: elektromagnetisme, elektrodynamica, kernfysica, kracht en bewegingsverandering, trillingen en golven.

✓ Wetenschappelijke problemen oplossen door STEM-disciplines geïntegreerd toe te

passen.

Informaticawetenschappen

✓ Uitgebreide en abstracte wiskunde

Labovaardigheden

✓ Ontwikkelen van een onderzoekende houding door het doorlopen van een onderzoekscyclus


Lessentabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: De lessentabel voor het 6de jaar zal pas ingaan in schooljaar 2024-2025.

 

Wat zijn de mogelijkheden na de 3de graad?

Een professionele of academische bacheloropleiding binnen het domein STEM zoals:

biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen, biowetenschappen, biochemie en biotechnologie, agro- en biotechnologie, biomedische of farmaceutische laboratoriumtechnologie, medische beeldvorming en radiotherapie.