3de graad Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen (D-finaliteit)


In deze studierichting ligt de focus op:

  • Een uitgebreid pakket wetenschappen: biologie, chemie en fysica
  • Uitbreiding van wiskunde
  • Labotechnieken
  • Informaticawetenschappen

 

Toekomst?

  • Deze studierichting bereidt je voor op studierichtingen in het hoger onderwijs zoals biotechniek, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen en technologie, wetenschappen (biologie, biochemie, chemie), biomedische wetenschappen, biotechniek, gezondheidszorg.