2de graad Sociale en technische wetenschappen (3S en 4S)


Je vooropleiding

 • Je ideale voorbereiding is het 2de jaar A met basisoptie Sociale en technische vorming.
 • Zij-instromers uit ASO- en andere TSO-richtingen met uitgesproken interesse voor mens en maatschappij kunnen ook aansluiten.

Je kan

 • zelfstandig werken en probleemoplossend denken
 • waarnemingen en conclusies kritisch beoordelen
 • je inzetten met en voor anderen
 • naar anderen luisteren
 • functioneel en creatief kunnen handelen
 • je inleven in de situatie van anderen

Typische vakken

 • integrale opdrachten
 • natuurwetenschappen
 • sociale wetenschappen

Studieprofiel

 • algemeen vormende studierichting die voorbereidt op 3de graad Sociale en technische wetenschappen
 • specifieke belangstelling voor sociale, maatschappelijke en wetenschappelijke vakken

Wat na 4S

 • Je stroomt logischerwijze door naar de 3de graad Sociale en technische wetenschappen
 • Je kan ook overschakelen naar een andere minder theoretische richting in de sociale sector .
 • Ook andere richtingen in het BSO die aansluiten op jouw specifieke interesse en aanleg zijn mogelijk.