2de graad Maatschappij- en welzijnswetenschappen (D-finaliteit)


 

 

In deze studierichting ligt de focus op:

  • Sociologie en psychologie
  • Filosofie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat na de 2de graad?

  • Je stroomt logischerwijze door naar de 3de graad Welzijnswetenschappen.
  • Je kan ook doorstromen naar andere studierichtingen binnen het domein Maatschappij en Welzijn.
  • Deze studierichting bereidt je voor op studierichtingen in het hoger onderwijs zoals psychologie, pedagogische wetenschappen, pedagogie van het jonge kind, onderwijs, sociaal en agogisch werk…