2de graad Biotechnologische STEM-wetenschappen (D-finaliteit)


 

 

In deze studierichting ligt de focus op:

  • De vakken biologie, chemie en fysica (met cesuurdoelen)
  • Verdiepte basisvorming wiskunde
  • Onderzoeks- en labovaardigheden inoefenen
  • STEM-engineering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat na de 2de graad?

  • Je stroomt logischerwijze door naar de 3de graad Biotechnologische en chemische STEM wetenschappen.
  • Deze studierichting bereidt je voor op studierichtingen in het hoger onderwijs zoals biotechniek, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen en technologie, wetenschappen (biologie, biochemie, chemie), biomedische wetenschappen, biotechniek, gezondheidszorg.