1ste jaar B-stroom


Omdat jij bovenal wil doen, zetten wij onze extra uren in op praktijk. Het spreekt voor zich dat dit in een kleine klasgroep gebeurt.

Je vooropleiding

 • Je hebt het 6de leerjaar beëindigd, maar behaalde geen getuigschrift basisonderwijs.
 • Je hebt het basisonderwijs niet afgerond, maar bent 12 jaar op 31 december van het lopende schooljaar.

 

Lessenpakket

 • Gemeenschappelijk basisvorming van 27 lesuren (zelfde pakket als andere scholen met B-stroom)
 • Keuzepakket van 5 lesuren (bepaald door de school):
  o Beeld
  o Kook & zorg (2 uren extra techniek)
  o ICT
  o Leer- en leefvaardigheden

 

Wat na 1B?

 • Logischerwijze stroom je door naar het 2de leerjaar B-stroom. Wanneer je hele goede punten behaalde, kan je overwegen om de overstap naar 1A te maken. Dit is echter heel uitzonderlijk. Luister goed naar het advies van de klassenraad en het CLB.